Specialister på bilglas

om_aukt2

När du vänder dig till ett auktoriserat bilglasmästeri, för att byta eller laga en trasig vindruta, kan du vara fullständigt trygg. Vi är specialister på alla typer av bilglasarbeten och sätter alltid kundens säkerhet i första hand. Ett auktoriserat bilglasmästeri har utbildad personal och besiktigas utifrån tuffa auktorisationskrav av det oberoende kontrollorganet Dekra.

Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen som sedan 1994 står bakom och administrerar auktorisationen.

10 goda skäl att välja ett
Auktoriserat Bilglasmästeri

Vi:

  • är specialister på bilglas
  • har högklassig och snabb service
  • sätter säkerheten först
  • har utbildad personal
  • kontrolleras av oberoende besiktningsorgan
  • lämnar garanti på utfört arbete
  • samverkar med försäkringsbolag
  • följer kollektivavtal
  • arbetar för högre trafiksäkerhet
  • tar miljöansvar

Specialister på bilglas

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas. Det betyder att vi har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi byter din trasiga vindruta eller lagar stenskottet.

Högklassig och snabb service

Det finns inga andra verkstäder som kan mäta sig med oss när det handlar om att få arbetet gjort så snart behovet uppstår. Detta tack vare att vi är specialiserade på bilglasarbeten med snabba distributionskedjor. Ofta kan du få din bil redan samma dag.

Sätter säkerheten först

Ett auktoriserat bilglasmästeri garanterar alltid ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för att det är rätt material och härdningstid. Alla auktoriserade bilglasmästerier förnyar sin auktorisation varje år, vilket innebär att vi årligen visar att vi lever upp till auktorisationens regler och krav.
Läs mer om säkra reparationer

Utbildad personal

För att vara ett auktoriserat bilglasmästeri ställs höga krav på utbildning. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade på den senaste utvecklingen gällande material, montage och säkerhet.

Kontrolleras av Dekra

Sedan flera år genomför kontrollorganet Dekra oberoende och objektiva granskningar av samtliga enheter för att säkerställa att de till hundra procent uppfyller alla krav i den omfattande besiktningsmanualen. Det finns också en auktorisationsnämnd som genom besiktningar, stickprovskontroller och utbildningar ansvarar för att regelverket efterföljs. Läs mer om Dekra

Garanti på utfört arbete

Vi garanterar alltid att det arbete som vi utför återställer bilen, både säkerhetsmässigt och utseendemässigt, till det ursprungliga. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.
Läs mer om vår garantibestämmelse

Samverkar med försäkringsbolag

Auktoriserat Bilglasmästeri har ett nära samarbete med försäkringsbolagen och garanterar effektiv och korrekt hantering av försäkringsärenden. Vi samarbetar också med Trafikverket och Transportstyrelsen i olika projekt.

Följer kollektivavtal

Alla auktoriserade bilglasmästerier följer kollektivavtal. Det innebär bland annat att vi har bra villkor för alla medarbetare och att vi verkar för en sund konkurrens på marknaden.

Arbetar för högre trafiksäkerhet

Slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. Studier visar att vid svåra siktförhållanden, som vid bländning, medför en sliten vindruta att förarens sikt försämras avsevärt vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Auktoriserade bilglasmästerier verkar för att regeringen ska ta sitt ansvar och ställa krav på att effektiv mätutrustning av vindrutans slitage ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar samt att Transportstyrelsen och Trafikverket ska få i uppdrag att följa upp hur många trafikolyckor som orsakas varje år till följd av bristfälliga siktförhållanden. Lär mer om risken med slitna vindrutor

Allt glas återvinns

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet. Vänder du dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara helt säker på att vi återvinner bilglaset och att vi följer myndigheternas krav gällande deponering av miljöfarligt avfall. Det är Glasbranschföreningen, tillsammans med glasåtervinningsföretaget Scandinavian Glass Recycling, SGR, som hanterar glasåtervinningen. Läs mer om hur återvinningsprocessen går till

Hitta auktoriserade företag

På Glasbranschföreningens webbplats kan du hitta auktoriserade medlemsföretag i ditt närområde – gå till kartan.

Frågor om bilglas/auktorisationen

Richard Gavaller
Projektledare för Auktoriserat Bilglasmästeri
richard.gavaller@gbf.se
08-453 90 70 eller 070-575 90 71

Glasbranschföreningen/Glastjänster för GBF AB
Box 2309, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Skeppsbron 40
Telefon 08-453 90 70
Webbplats www.gbf.se

devis_mejl

Säkra bilglasarbeten för din trygghet