Laga stenskott hos Auktoriserat Bilglasmästeri

stenskott

Ett stenskott i rutan är inte ovanligt att råka ut för. Men stenskott går i många fall att laga. Förutsättningen är att det inte är för gammalt och att det inte är för stort om det sitter i förarens direkta siktfält. Genom att laga stenskottet så snart det uppstått undviker du att behöva byta hela rutan när skadan spricker.

En korrekt lagning av ett stenskott i bilglaset gör att skadan syns väsentligt mindre. Bästa resultat uppnås om stenskottet repareras så fort som möjligt efter att skadan uppstått. Sätt en transparent tejp på stenskottet för att hindra att fukt och smuts kommer in i skadan. Stenskottstejp finns att hämta på närmaste Auktoriserat Bilglasmästeri.

Laga stenskottet – undvik att behöva byta rutan när skadan spricker

Varierande dygnstemperaturer under vår och höst, mellan soliga dagar och kalla nätter, gör att en redan skadad vindruta kan spricka till följd av spänningar som uppstår i glaset. Lösningen på problemet är att laga stenskottet, så snart skadan uppstår.

Så går en lagning till

När man reparerar laminerade vindrutor är det viktigt att skadan är ren och torr. För att lagningsvätskan ska tränga in ordentligt i glaset kan det krävas att stenskottet utvidgas. Med hjälp av vakuum avlägsnas därefter så mycket luft som möjligt. I stenskottet appliceras sedan lagningsvätska med undertryck efter avsatt tid och därefter används övertryck för att pressa in fyllningsmedlet i stenskottet samt i eventuella sprickbildningar runt omkring det.

Vanligtvis används uv-ljus för att härda limmet. Därefter lägger man på en vätska som skyddar mot uv-ljus samt ger en hårdare yta där skadan var. Efter härdningen avlägsnar man överflödigt lim och polerar skadan. Vid reparation av bilglas ska skyddsutrustning alltid användas.

För säkra bilglasbyten och bilglasreparationer, vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri.

Glasbranschföreningens webbplats kan du hitta alla medlemsföretag som är auktoriserade bilglasmästerier.

Säkra bilglasarbeten för din trygghet