Byt eller laga din vindruta hos Auktoriserat Bilglasmästeri

Välkommen till ett auktoriserat bilglasmästeri med din spruckna eller skadade vindruta. Om skadan inte är för omfattande kan den repareras, annars måste den bytas. Stenskott går många gånger att laga.

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas och har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi garanterar alltid ett fackmannamässigt montage av vindrutan.

Även en sliten vindruta måste bytas!
Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara.

I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålar eller ljus från mötande trafik träffar sprickor i glaset. Detta trots att sprickorna ofta är osynliga för ögat. Siktsträckan minskar med upp till 65 procent om man kör i bländande ljus med en vindruta som gått 15 000 mil jämfört med en ny ruta. Försämrad sikt innebär förlängd reaktionssträcka. Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten och det innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn.

Utsätt inte dig själv eller andra för livsfara – kör inte med sliten vindruta.

Läs mer om risker med slitna vindrutor

Säkra bilglasarbeten för din trygghet