Vi återvinner glaset för en bättre miljö

atervinning1

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet. Alla auktoriserade bilglasmästerier återvinner bilglaset och följer de krav som myndigheterna ställer gällande deponering av miljöfarligt avfall. Det är Glasbranschföreningen, som tillsammans med glasåtervinningsföretaget Scandinavian Glass Recycling, SGR, som hanterar glasåtervinningen. Processen sker i fyra steg:

Steg 1: Insamling av bilglas

Bilglaset samlas in i ändamålsenliga burar/ställningar. Hämtning och leverans av glaset till återvinningen administreras av Glasbranschföreningen.

Steg 2: Glaset krossas till ny råvara

Glaskrossning och förädling av glaset sker i Kristianstad. Här grovsorteras det för att sedan automatiskt processas i krossanläggningen. När glaset krossas siktas det i fraktioner för att nå den färdiga produkten, glasbitar som är mindre än 5 mm. Bitar som är större än så körs genom maskinen en gång till. Det färdiga materialet liknar sand, vilket gör det känsligt för fukt och måste därför lagras inomhus. Laminat och metall, som ingår i vindrutor, separeras automatiskt och går även det till återvinning.

Steg 3: Blir ny mineralull

Det krossade glaset transporteras till Isover och används som råvara vid mineralullstillverkning. Renheten på glaset är av största betydelse eftersom tillverkningen av mineralull kräver en råvara med mycket låga halter av organiskt och keramiskt mineral.

Steg 4: Nya plastprodukter

Restfraktioner av laminat återvinns effektivt vid Shark Solutions i Danmark. Det renade laminatet används som mjukgörare i plastprodukter, till exempel i kofångare till bilar, som baksida på laminatmattor, bindemedel i färg samt i lamellrutor. Det separerade laminatet exporteras över hela världen, bland annat till USA, Indien och Japan. I framtiden kan det eventuellt också användas i nya vindrutor. Ett annat användningsområde som undersöks är solceller.

Granskande miljörapport ger bästa betyg

Under 2010 lät Glasbranschföreningen genomföra en omfattande oberoende undersökning/revision av återvinningsverksamheten. Miljörapporten visar att varje länk i kedjan håller måttet och att återvinningen sker på bästa sätt för vår miljö.

Läs hela miljörapporten:

Säkra bilglasarbeten för din trygghet