Garanti på utfört arbete

Vi garanterar alltid att det arbete som vi utför återställer bilen, både säkerhetsmässigt och utseendemässigt, till det ursprungliga. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.

Garantitiden är 1 år. Garantin gäller oberoende av ägarbyte. För att garantin ska gälla ska felet reklameras inom skälig tid till den verkstad som utförde reparationen. Garantin gäller inte olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på kundens sida. Garantin är begränsad till åtgärdande av felet. Följdskador samt indirekta eller direkta förluster ersätts inte.

Allmänt om garantiregler gällande bilglas

Läs mer i foldern Krav och garantier för bilglasarbeten.

Säkra bilglasarbeten för din trygghet