En sliten vindruta är en trafikfara

Layout 1

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultatet visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken.

Större bländningsrisk under vår och höst

Under våren och hösten ökar olycksrisken ännu mer eftersom den då ofta lågt stående solen bländar föraren. I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålarna träffar sprickor i glaset, trots att dessa ofta är osynliga för ögat. Siktsträckan minskar med upp till 65 procent om man kör i bländande ljus med en vindruta som gått 15 000 mil jämfört med en ny ruta.

VTI-studie gav tydligt resultat

I en simulatorstudie lät Statens Väg- och trafikforskningsinstitut 24 försökspersoner i åldrarna 23 till 64 år köra med tre vindrutor med olika förslitningsgrad. Det som studerades var förarnas reaktionssträckor när de körde i bländande solsken. En ruta var ny, en hade suttit på en bil i 15 000 mil och en i 35 000 mil. Bilen kördes i 40 km/timme.

Resultatet var entydigt: Vindrutans förslitningsgrad påverkade körningen. Förarna upptäckte hindren senare, bromsade hårdare och gjorde häftigare undanmanöver ju sämre vindrutan var. Detta skedde trots att de i snitt hade sänkt sin hastighet med till 15 km/timme när de körde med de slitna rutorna.

Undersökningen initierades av Glasbranschföreningen och NTF(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Bägge parter menar att det är viktigt att uppmärksamma problemet.

Ladda hem undersökningen på www.vti.se

Få vindrutor underkänns på bilbesiktningarna

Trots att slitna vindrutor innebär en trafikfara är det ytterst få rutor som underkänns på bilbesiktningarna. Tekniken för att mäta slitaget finns, men den är inte tillräckligt effektiv och prioriteras därför inte. Sveriges auktoriserade bilglasmästerier verkar för att regeringen ska ta sitt ansvar och ställa krav på att effektiv mätutrustning ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar. Vi vill också att Transportstyrelsen och Trafikverket ska få i uppdrag att följa upp hur många trafikolyckor som orsakas varje år till följd av bristfälliga siktförhållanden.

Fakta om slitna vindrutor:

  • Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten och det innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn.
  • Med en ny vindruta upptäcks ett hinder i snitt på 199 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 15 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 90 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 35 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 70 meters avstånd.

För säkra bilglasbyten och bilglasreparationer vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri.

Säkra bilglasarbeten för din trygghet