Säkra reparationer

En säker reparation innebär att:

  • man följer biltillverkarens anvisningar för reparation
  • den som utför reparationen är utbildad för arbetet och att reparationen utförs på ett fackmannamässigt sätt
  • bilen har samma krocksäkerhet efter byte av bilruta som innan reparationen
  • bilen klarar en krock redan på vägen ifrån verkstaden

Bilen lika säker efter som innan reparation

Auktoriserade bilglasmästerier följer Euro NCAP:s (The European new car assessment programme) hårda säkerhetskrav. Euro NCAP förser bilköpare med realistiska och oberoende bedömningar av säkerheten i några av de populäraste bilarna som säljs i Europa.

Euro NCAP grundades 1997 och stöds nu av sju europeiska länder och konsumentorganisationer i varje EU-land. Euro NCAP har blivit en katalysator för att främja viktiga säkerhetsförbättringar i nybilsutveckling.

EuroNCAP.com kan bidra till att ge dig den information du behöver för att göra ett säkert val när du köper ny bil.

Säkra bilglas

Infästningen av fordonsglaset mot karossen sker med avancerat lim. Montaget måste utföras fackmannamässigt. Bilglas består antingen av härdat eller laminerat glas.

Härdat glas används främst i sidorutor och bakrutor och är mycket starkare än vanligt standardglas. Om glaset går sönder bildas små trubbiga glasbitar, granulat, vilket markant minskar risken för skador. Härdat glas är vanligt floatglas som värms upp till 640 grader, för att sedan kylas. När glaset kyls uppstår det tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten vilket gör det starkare. Ett härdat glas tål ungefär sex gånger mer än vanligt glas.

Laminerat glas används främst för vindrutor, men även i sidorutor i allt större utsträckning. Ett laminerat glas består av två vanliga floatglas som binds samman med en polymerfolie (PVB) mellan glasskivorna. När folien upphettas binds glasskivorna samman och folien blir genomskinlig. Ett laminerat glas är mycket starkt och om det går sönder sitter glasbitarna kvar i folien, vilket minimerar risken för skärskador.

Läs mer om bilglasets funktion i moderna bilar.

Säkra bilglasarbeten för din trygghet