Auktoriserade bilglasmästerier utför säkra reparationer

I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner. Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen. Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot en airbag vid en kollision.

I själva glaset finns numera också en rad olika funktioner integrerade, såsom antenner, larm, regnsensorer och displayer. Det innebär att den som utför bilglasbyten och bilglasreparationer måste vara utbildad och uppdaterad på den senaste tekniken, så att full funktion säkerställs efter genomfört arbete.

Auktoriserade bilglasmästerier utför säkra reparationer av fordonsrutor, vilket innebär att reparationen sker på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att bilglasmästeriet följer biltillverkarens anvisningar i alla avseenden samt att den som utför reparationen är utbildad för arbetet, har rätt kompetens och utrustning.

En säker reparation innebär att:

  • biltillverkarens anvisningar för reparation följs
  • reparationen utförs på ett fackmannamässigt sätt
  • bilen klarar en krock direkt efter leverans från verkstad
  • bilar med avancerad säkerhetsutrustning ska, där så behövs, säkerställas med diagnostik och kalibrering

Krav vid reparation av vindrutor

Auktoriserade bilglasmästerier följer Transportstyrelsens riktlinjer för reparation och bedömning av skador på vindrutor. Vilka åtgärder som rekommenderas beror på vilken typ av skada det handlar om och dess placering i siktfältet. Skadornas omfång och placering inspekteras tillsammans med kunden. Graden av slitage och rutans allmänna skick bedöms också innan reparation kan rekommenderas eller avrådas.

Bilen lika krocksäker efter reparation som innan skadan uppstod

Auktoriserade bilglasmästerier följer Euro NCAP:s (The European new car assessment programme) hårda säkerhetskrav. Euro NCAP förser bilköpare med realistiska och oberoende bedömningar av säkerheten i bilar som säljs i Europa. Euro NCAP grundades 1997 och stöds nu av sju europeiska länder och konsumentorganisationer i varje EU-land. Euro NCAP har blivit en katalysator för att främja viktiga säkerhetsförbättringar i nybilsutveckling.

EuroNCAP.com kan bidra till att ge dig den information du behöver för att göra ett säkert val när du köper ny bil.

Säkra bilglas

Infästningen av fordonsglaset mot karossen sker med avancerat lim. Montaget måste utföras fackmannamässigt och med rätt material och härdningstid. Bilglas består antingen av härdat eller laminerat glas.

Härdat glas används främst i sidorutor och bakrutor och är mycket starkare än vanligt standardglas. Om glaset går sönder bildas små trubbiga glasbitar, granulat, vilket markant minskar risken för skador. Härdat glas är vanligt floatglas som värms upp till 640 grader, för att sedan kylas. När glaset kyls uppstår det tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten vilket gör det starkare. Ett härdat glas tål ungefär sex gånger mer än vanligt glas.

Laminerat glas används främst för vindrutor, men även i sidorutor i allt större utsträckning. Ett laminerat glas består av två vanliga floatglas som binds samman med en polymerfolie (PVB) mellan glasskivorna. När folien upphettas binds glasskivorna samman och folien blir genomskinlig. Ett laminerat glas är mycket starkt och om det går sönder sitter glasbitarna kvar i folien, vilket minimerar risken för skärskador.

Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor

Auktoriserat Bilglasmästeri har tagit fram skriften
Bilglas – Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor, vilken ska ses som en branschstandard som ger vägledning för hur regelverken ska tolkas och efterlevas.

broschyr_bilglas_omslag

I skriften hittar du teknisk information om byte och reparation av fordonsglas. Den vänder sig till professionella aktörer i bilglasbranschen som bilglasmästerier, bilbesiktningar och försäkringsbranschens skaderegleringsenheter.

Bedömningar i denna publikation är i överensstämmelse med Transportstyrelsens kontrollbesiktningsföreskrift TSFS 2010:84 och kommunicerad med Swetic Sektion Fordonsbesiktning.

Vill du veta mer om säkra reparationer?
Vänd dig till ditt närmaste auktoriserade bilglasmästeri. Läs mer om auktorisationen.

Säkra bilglasarbeten för din trygghet